Tag: ประกันรถยนต์ 2+ ราคา

ประกันรถยนต์ 2+ ราคา
Aiden Mcdonalid

ขั้นตอนการพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกวิธี

โดยทั่วไป แบตเตอรี่จะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ด้วยกัน ได้แก่ แบตเตอรี่ที่ทำการชาร์จจนเต็มมาจากโรงงาน เช่นแบตเตอรี่นาฬิกา(ถ่านนาฬิกา), แบตเตอรี่ไฟฉาย(ถ่านไฟฉาย)เป็นต้น ซึ่งเมื่อใช้ไฟในแบตเตอรี่จนหมดแล้วก็หมดเลยไม่สามารถกลับนำมาใช้ใหม่ได้ เราเรียกแบตเตอรี่นี้ว่า แบตเตอรี่ปฐมภูมิ(Primary Battery) และแบตเตอรี่ที่ทำการชาร์จใหม่ได้เมื่อแบตเตอรี่มีไฟที่อ่อนลง เช่นแบตเตอรี่รถยนต์ เราเรียกแบตเตอรี่นี้ว่า แบตเตอรี่ทุติยภูมิ(Secondary Battery) เอาเป็นว่าเรามารู้จักแบตเตอรี่กันพอหอมปากหอมคอก็พอนะคะ หลังจากนี้เรามาเรียนรู้ถึงวิธีการพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกวิธีกันดีกว่า ซึ่งการพ่วงแบตเตอรี่ที่ถูกวิธีมีขั้นตอน ดังนี้  ดับเครื่องรถคันที่มาช่วย ปิดสวิตช์และอุปกรณ์ไฟฟ้าของรถทั้ง 2 คัน  ต่อสายพ่วงแบตเตอร์รี่ ตามลำดับต่อไปนี้  ต่อสายสีแดงที่ขั้ว + ของรถคันที่แบตเตอร์รี่หมด  นำไปต่อกับขั้ว + ของคันที่มีแบตเตอร์รี่ (สังเกตุขั้ว + จะมีพลาสติกสีแดงครอบอยู่ หรือมีสัญลักษณ์ + กำกับไว้)  ต่อสายสีดำที่ขั้ว – ของรถคันที่มีแบตเตอร์รี่  นำปลายอีกด้านหนีบเข้ากับส่วนที่เป็นโลหะของรถคันที่แบตเตอร์รี่หมด เช่นตัวถัง หรือน็อตต่างๆ  สตาร์ทรถคันที่มีแบตเตอร์รี่ ไว้ประมาณ 3 นาที เร่งเครื่องเล็กน้อย เพื่อให้มีการไหลเวียนประจุไฟฟ้า  สตาร์รถคนที่แบตเตอร์รี่ หมด เร่งเครื่องประมาณ 1,500-2,000 รอบ/นาที เพื่อเป็นการตรวจสอบประจุไฟในแบตเตอรี่  เมื่อเสร็จแล้ว ถอดสายพ่วงแบตเตอร์รี่ออก โดยย้อนขั้นตอนในข้อ 2. เป็น (4-3-2-1) อีกครั้ง  อย่างไรก็ตาม เพื่อนๆ ก็อย่าลืมหรือมองข้ามการทำประกันรถยนต์ 2+ ราคาถูกนะคะ เพราะในกรณีที่เกิดเหตุร้ายแรงกว่านี้ อย่างน้อยเพื่อนๆ ก็จะมีประกันรถยนต์ …